ติดต่อเรา

บริษัท แลคตาซอย จำกัด

3532 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

โทร. (66)(2)396-0320-7

แฟกซ์ (66)(2)399-5233