วิธีการสั่งซื้อ

" ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการส่งสินค้า ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิท-19 สูง "

และทางการมีการประกาศปิดพื้นที่เสี่ยง ทางบริษัทฯ อาจมีข้อจำกัดในการเข้าส่งสินค้า
หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วไม่สามารถส่งสินค้าได้จริง
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน
ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้...

 

© LACTASOY 2019. All rights reserved.