วิธีการสั่งซื้อ

* จัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น เเละเว้นการจัดส่งในพื้นที่ดังนี้ ... เกาะสมุย , เกาะพงัน , เกาะเต่า
จ.สุราษฎร์ / อ.สังขละ , อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี / ป่าตอง จ.ภูเก็ต / จ.ยะลา / จ.ปัตตานี / จ.นราธิวาส  ขออภัยในความไม่สะดวก


" ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการส่งสินค้า ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด-19 สูง "

และทางการมีการประกาศปิดพื้นที่เสี่ยง ทางบริษัทฯ อาจมีข้อจำกัดในการเข้าส่งสินค้า
หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วไม่สามารถส่งสินค้าได้จริง  จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน
ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้...