นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 1 มกราคม 2567

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ

บริษัท แลคตาซอย จำกัด  บริษัทฯให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง คำสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5 ข้อสำหรับท่านมีดังต่อไปนี้:

 1. บริษัทฯจะตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้
 2. บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างโปร่งใสเสมอเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลที่บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่ท่านควรติดต่อหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 3. บริษัทฯจะนำเสนอทางเลือกง่ายๆเสมอด้วยตัวเลือกให้ ‘หยุด’ เมื่อท่านไม่พึงพอใจกับการสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯอีกต่อไป
 4. บริษัทฯจะดำเนินการตามสมควรทุกครั้งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 5. บริษัทฯจะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ล่าช้าเสมอ

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้อง

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจัดเก็บ และวิธีการที่บริษัทฯดำเนินการ และปกป้องข้อมูลนั้น ๆ จากบริการที่บริษัทฯนำเสนอ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบออฟไลน์ในร้านค้าของบริษัทฯหรือผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ และรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  และระบบปฏิบัติการภายนอกอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า“เว็บไซต์”)

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ยังใช้กับเนื้อหาเฉพาะหรือส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอและโฆษณาขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งท่านอาจเห็นบนเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นภายนอก (“เว็บไซต์ภายนอก”) ตามกิจกรรมทางออนไลน์ของท่าน เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น

1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่าน

บริษัทฯรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

2. ฉันจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้อย่างไร

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล [email protected] หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่  บริษัท แลคตาซอย จำกัด ฝ่ายการตลาด  3532 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่นที่อยู่ไอพี (IP Address) พฤติกรรมการใช้จ่าย โดยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตหรือความพึงพอใจของท่าน เช่น งานอดิเรก และความสนใจของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ” ซึ่งต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

4. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทฯหรือเมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยตรงจากหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่นเมื่อท่านให้ข้อมูลของท่านกับทางบริษัทฯเพื่อลงทะเบียนเป็นลูกค้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือเป็นสมาชิกในระบบสะสมคะแนน (Loyalty program) ต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ ลงทะเบียนเพื่อจับรางวัล เกมหรือการแข่งขันต่าง ๆ สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของบริษัทฯ รับข้อมูลหรือจดหมาย ใช้แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทฯ กรอกแบบสำรวจ ทำแบบทดสอบวินิจฉัยความงามหรือสุขภาพ แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ทางบริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งจำหน่ายข้อมูลเพื่อการค้าทั่วไป เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ และผู้รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลจากบุคคลภายนอก หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โปรดแจ้งความต้องการของท่านโดยตรงกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่จะได้อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง ในบางกรณีบริษัทฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อท่านอนุญาตให้บริษัทฯดำเนินการดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การใช้คุกกี้หรือข้อมูลตำแหน่ง หรือการที่บริษัทฯทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน โดยในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯอาจใช้เหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การป้องกันการทุจริต

หากท่านเป็นสมาชิกของระบบสะสมคะแนนใด ๆ ของทางบริษัทฯ บริษัทฯอาจตีความอย่างโปร่งใส – และเฉพาะในกรณีที่กฎหมายอนุญาต – ว่าท่านต้องการให้บริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งท่านสามารถบอกกเลิกรับการสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ด้านการสะสมคะแนนของท่าน

ในกรณีที่บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่าน บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านอย่างชัดเจนและเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทฯจะขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติมหากบริษัทฯจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่รวมอยู่ในประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

โปรดดูตารางหัวข้อที่ 6 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่บริษัทฯอาจดำเนินการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบนพื้นฐานของกฎหมาย

5. จะเกิดอะไรขึ้นหากลูกค้าของทางบริษัทฯเป็นผู้เยาว์

เว็บไซต์ของทางบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น แต่อาจมีบางกรณีที่ลูกค้าบางรายที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เข้ามาดูหรือซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯทราบว่าลูกค้าดังกล่าวมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่บริษัทฯจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์นั้น

ในการให้ความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ในการทำการตลาด โปรดขอให้ผู้ปกครองของท่านโทรศัพท์หรือทำเอกสารแจ้งมายัง บริษัทฯ  ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 (ใช้ได้กับสมาชิกบัตรสะสมคะแนน หรือบัญชีสมาชิกทางออนไลน์เท่านั้น)

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจตีความได้จากการกระทำของท่านว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าท่านจะได้รับข้อมูลทางการตลาดของท่านจนกว่าท่านจะถึงอายุที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของทางบริษัทฯในบางส่วน และ / หรือการมีสิทธิ์ได้รับรางวัล สินค้าตัวอย่าง หรือรางวัลอื่น ๆ อาจถูกจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุถึงกำหนดเท่านั้น บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบการยืนยันอายุ และบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุดังกล่าว

6. บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

6.1 บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลคืออะไร บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไหร่
การเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เมื่อเข้าเว็บไซต์ของบริษัท, ที่อยู่ไอพี และที่อยู่ของอุปกรณ์ของท่าน ไฮเปอร์ลิงก์ที่ท่านคลิก เว็บไซต์ที่ท่านเคยเยี่ยมชมก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และข้อมูลที่จัดเก็บโดยคุกกี้หรืออุปกรณ์ติดตามที่คล้ายกัน ชื่อผู้ใช้ของท่าน รูปประวัติบุคคล เพศ เครือข่าย และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ภายนอก (เช่น เมื่อท่านคลิกปุ่ม “ถูกใจ” บนเฟซบุ๊ค) บริษัทฯ (และผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ) จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ บริษัทฯต้องการทราบว่าท่านเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัทฯมาก่อนหรือไม่และความต้องการต่าง ๆ ของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมจากเว็บไซต์ของบริษัทฯดูหัวข้อ 6.2 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดตรวจสอบเครื่องมือยอมรับคุกกี้ (Cookie Consent Tool) เพื่อรับทราบระยะเวลาการจัดเก็บของคุกกี้แต่ละตัว
การซื้อ / การตอบรับบริการ ชื่อ, ตำแหน่ง, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์บ้าน, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขบัตรสะสมคะแนน, รหัสผ่าน, ประวัติการสั่งซื้อ, ประวัติการชำระเงิน, ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร หรือบัตรเครดิต), ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้, อายุ / วันเกิด, เพศ, ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอของท่าน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับยาควบคุมและผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามอื่น ๆ ที่ท่านสั่งซื้อ) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับทางบริษัทฯโดยสมัครใจ บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ตามที่ท่านร้องขอจากทางบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวอย่างที่ท่านร้องขอ จัดเก็บตราบเท่าที่ท่านยังคงซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ กับทางบริษัทฯ เป็นเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น
ลูกค้าสัมพันธ์ ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขบัตรสะสมคะแนน รหัสผ่าน ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร หรือบัตรเครดิต) ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้ อายุ / วันเกิด เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอของท่าน การแสดงความคิดเห็นและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ท่านส่งเกี่ยวกับคำขอซื้อหรือขอรับบริการ หรือคำถามอื่น ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว) บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทุกครั้งที่ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ รวมถึงการตอบคำถาม ตอบรับการแสดงความคิดเห็น และรับทราบข้อร้องเรียนของท่านกับทางบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นคำถามทั่วไป และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการ มาตรฐานด้านการจัดเก็บสินค้า สินค้าพร้อมจำหน่ายในคลังสินค้า ฯลฯ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาสามปีนับจากที่มีการสื่อสารครั้งล่าสุดกับท่านการสื่อสารเกี่ยวกับการบาดเจ็บของบุคคล อุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยอื่น ๆ อาจต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น สำหรับกรณีที่มีการเรียกร้องทางกฎหมายหรือมีการตกลงเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน
แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขบัตรสะสมคะแนน ประวัติการสั่งซื้อ / รายการสินค้าที่อยากได้ (รวมถึงการซื้อที่ท่านทำรายการบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในร้านค้าหรือร้านขายยา) ประวัติการชำระเงิน อายุ วันเกิด เพศ ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ แบรนด์ที่ท่านชอบ ร้านค้าที่ท่านชอบ การดำเนินการที่ท่านทำบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของท่านในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ) หรือเมื่อเข้าดูอีเมลของทางบริษัทฯ คำตอบที่ท่านให้ไว้ในแบบสำรวจ หรือการแข่งขันชิงรางวัลต่าง ๆ พฤติกรรมการใช้จ่ายและความพึงพอใจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของท่าน เช่น งานอดิเรก และความสนใจของท่าน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าสนใจ (รวมถึงของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง) ที่บริษัทฯคิดว่าท่านอาจสนใจโดยพิจารณาจากประวัติการซื้อ และพฤติกรรม ความชอบของท่านและกลยุทธ์ส่วนแบ่งการตลาดของทางบริษัทฯ บริษัทฯอาจส่งไปรษณีย์ อีเมล จดหมายข่าว SMS ข้อความแจ้งเตือน หรือโทรศัพท์ – รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นและข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทฯอาจติดต่อท่านเพื่อนำเสนอให้มีส่วนร่วมในการสำรวจวิจัยลูกค้า การส่งเสริมการขาย การจับรางวัล หรือการแข่งขันชิงรางวัล นอกจากนี้ท่านยังอาจได้รับโปรโมชั่นของร้านค้า (เช่น คูปองพิเศษ) จากทางบริษัทฯเมื่อท่านมีบัญชีกับบริษัทฯ หรือเป็นสมาชิกบัตรสะสมแต้มใด ๆ ของบริษัทฯ ตราบใดที่ท่านยังคงซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯและ / หรือใช้หรือบัตรสะสมคะแนน หากท่านเป็นผู้ซื้อสินค้าที่ลงทะเบียนและ / หรือเป็นสมาชิกบัตรสะสมคะแนน และหากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้นหากท่านซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำธุรกรรมหากท่านสมัครรับจดหมายข่าวของทางบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้จนกว่าท่านจะยกเลิกการรับข่าวสาร
การแข่งขันชิงรางวัล, กิจกรรม และเกม ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อายุ วันเกิด เพศ รูปภาพที่ถ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านส่งให้ – ตามความจำเป็นสำหรับการแข่งขันชิงรางวัล, กิจกรรม หรือเกม เพื่อดำเนินการจับรางวัล เกม หรือการแข่งขันชิงรางวัลที่ท่านเลือกที่จะเข้าร่วม  และกำหนดผู้ชนะหรือให้รางวัลหากท่านชนะ สามเดือนหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันชิงรางวัล, กิจกรรม หรือเกม เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลายาวนานขึ้น
การซื้อสินค้าออนไลน์ ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อ (รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยาในกรณีที่ท่านสั่งซื้อจากร้านขายยาออนไลน์) ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน อายุ เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ของท่านและจัดส่งสินค้าให้ท่านตามคำสั่งซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าของท่านจะถูกโอนไปยังผู้ให้บริการการรับชำระเงิน และผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่านและส่งคำสั่งซื้อของท่านตามลำดับ ตราบใดที่ท่านยังคงซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ โดยหากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้นหากท่านซื้อสินค้าโดยไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำธุรกรรม
คุณสมบัติในแอพพลิเคชั่น (เช่น ตัวกรองสินค้าเพื่อความงาม ความคิดเห็น การนำเสนอข้อความ และอื่น ๆ) การดำเนินการต่าง ๆ ที่ท่านทำเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้คุณสมบัติในแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รวมถึงความคิดเห็น รูปภาพส่วนตัว และเนื้อหา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านส่งมา) หากท่านเลือกใช้คุณสมบัติตัวกรองสินค้าเพื่อความงามในแอพพลิเคชั่น บริษัทฯจะประมวลผลรูปภาพของท่านเพื่อส่งคำขอของท่านสำหรับคุณสมบัติบางอย่างในแอพพลิเคชั่น รูปภาพที่รวบรวมไว้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัวของท่านเท่านั้นและบริษัทฯจะไม่จัดเก็บบริษัทฯจะส่งคำขอแยกต่างหากจากท่านเพื่อให้แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯสามารถใช้งานกล้องถ่ายรูปบนอุปกรณ์ของท่าน หากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของท่านโปรดทราบว่าการปฏิเสธหรือปิดการอนุญาตเหล่านี้จะจำกัด คุณสมบัติที่ท่านสามารถใช้ได้ในแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯบริษัทฯใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่มีอยู่แล้วในโทรศัพท์ของท่าน (เช่น TrueDepth API) หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลการทำแผนที่ใบหน้าเชิงลึกเพื่อสร้างภาพที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือนภายในแอพพลิเคชั่นบริษัทฯจะไม่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก ไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลที่แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯเข้าถึงและใช้งานผ่านเทคโนโลยีนี้ด้วยวิธีอื่นใด ตราบใดที่ท่านเป็นสมาชิกของการสะสมคะแนนของทางบริษัทฯ หรือซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ หากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้นในกรณีที่บริษัทฯรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
การสะสมคะแนน ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อโดยใช้คะแนนสะสม ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คะแนนสะสม สถานะบัญชี และรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนที่สะสมได้และใช้แลก ข้อมูลการชำระเงิน (เช่นรายละเอียดธนาคาร) ประวัติการชำระเงิน อายุ เพื่อให้บริการทุกอย่างแก่ท่านผ่านการใช้คะแนนสะสม รวมถึงข้อเสนอพิเศษ และตารางคะแนน ตราบใดที่ท่านเป็นสมาชิกของการสะสมคะแนนของทางบริษัทฯ หากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น
การป้องกันการทุจริตและบริการด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ เช่น การลงทะเบียน ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายถึงโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลการวินิจฉัย หมายเลข NHS (สหราชอาณาจักรเท่านั้น) ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร) ประวัติการชำระเงิน อายุ เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการประมวลผลแอพพลิเคชั่นใด ๆ ที่ท่านส่งให้กับทางบริษัทฯเพื่อให้บริการ ป้องกันหรือตรวจจับการทุจริต หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การยืนยันตัวตน และสถานะเครดิต / การชำระเงินของท่าน หรือการประมวลผลคำสั่งชำระเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่านอาจถูกโอนไปยังผู้ให้บริการการรับชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินของท่านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริต ตราบใดที่ท่านยังคงซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ หากท่านไม่มีธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไป บริษัทฯจะลบหรือจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลานานขึ้น

6.2 คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

บริษัทฯใช้คุกกี้ (Cookie) พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) เว็บบีคอน (Web beacon) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและประสบการณ์ในการเข้าใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของทางบริษัทฯ คุกกี้บางตัวที่ทางบริษัทฯใช้จำเป็นต้องเปิดการทำงานของเว็บไซต์หลัก ตัวอย่างเช่นเพื่อให้การเข้าสู่ระบบมีความปลอดภัยหรือเพื่อจดจำระยะทางของท่านผ่านคำสั่งซื้อ นอกจากนี้บริษัทฯยังใช้คุกกี้ที่ช่วยให้บริษัทฯวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ (เพื่อให้บริษัทฯสามารถวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพได้) และคุกกี้โฆษณาที่บริษัทโฆษณาต่าง ๆ ใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังอาจปรับแต่งเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯตามความสนใจและความต้องการของท่าน ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านและเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของทางบริษัทฯนำเสนอประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน

ประเภทของข้อมูลที่บริษัทฯรวบรวมจากท่านในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯประกอบด้วย:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือที่ใช้และลักษณะของอุปกรณ์มือถือดังกล่าว
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้
 • รายละเอียดของหน้าเว็บที่ท่านดู
 • ที่อยู่ไอพี ( IP Address) ของท่าน
 • ไฮเปอร์ลิงก์ต่าง ๆ ที่ท่านคลิก และ
 • เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

มีการตั้งค่าให้เว็บไซต์ของทางบริษัทฯยอมรับคุกกี้ในตอนแรก ท่านสามารถเลือกที่จะ ไม่ใช้หรือลบประวัติคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามหากท่านทำการตั้งค่าเช่นนั้น ท่านอาจพบว่าคุณลักษณะบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ / หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯทำงานไม่เป็นปกติ

6.3 เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อท่านเลือกใช้การเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรืออนุญาตการเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปยังอุปกรณ์มือถือของท่าน บริษัทฯจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและอุปกรณ์มือถือของท่าน รวมถึงตัวระบุเฉพาะสำหรับอุปกรณ์มือถือส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูล GPS หรือข้อมูลเครือข่ายไร้สาย (WLAN ) โดยข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งนี้จะไม่ถูกจัดเก็บหรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หากท่านตกลงยอมรับฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งและ / หรือเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือของท่าน บริษัทฯ จึงจะสามารถให้บริการโดยการระบุตำแหน่งที่อยู่แก่ท่านรวมถึงการโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของท่าน โดยเมื่อท่านอยู่ใกล้ร้านค้าแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯสามารถใช้การสื่อสารทาง push email หรือการแจ้งเตือน (เช่นโปรโมชั่นที่แนะนำและสินค้าที่แนะนำ) ให้กับท่านตามบริการข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านและ / หรือกิจกรรมออนไลน์ล่าสุดก่อนหน้านี้ของท่าน หากท่านได้ให้ความยินยอมในการรับการสื่อสารและการโฆษณาดังกล่าว หรือหากมีสินค้าที่คล้ายคลึงกันโดยยึดตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ฯ

อุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านปิดบริการการระบุตำแหน่งและ push notification บนอุปกรณ์มือถือของท่าน หากท่านต้องการปิดบริการดังกล่าว โปรดเข้าถึงอุปกรณ์มือถือของท่านเองและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านเองที่จะได้รับการแจ้งเตือน (หรือไม่) ตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์มือถือของท่าน

7. บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะพยายามแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเฉพาะบุคคลภายนอกที่มีการรวบรวมข้อมูล และไม่ระบุตัวตน หรือที่ไม่ระบุชื่อหรือรายละเอียดการติดต่อของท่าน อย่างไรก็ตามอาจมีเพียงบางกรณีที่บริษัทฯจะแบ่งปันข้อมูล (ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) กับบุคคลที่สามที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อนี้ การใช้เว็บไซต์ของทางบริษัทฯ แสดงว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามพรมแดนตามหัวข้อนี้ ไม่ว่าบริษัทฯจะจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใด บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลและจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าวตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

7.1 บริษัทคู่ค้า

อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทคู่ค่าที่เชื่อถือได้ของทางบริษัทฯ (“บริษัทคู่ค้า”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผลการออกและการแลกคะแนนสะสม รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

โปรดทราบว่าบริษัทคู่ค้าของทางบริษัทฯอาจดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หากท่านให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทเหล่านั้นในขณะที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ร้านของบริษัทคู่ค้าดังกล่าว หรือหากท่านลงทะเบียนเป็นลูกค้าของบริษัทเหล่านั้น การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทคู่ค้าเป็นผู้รวบรวมจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทคู่ค้าแยกต่างหาก (ไม่ได้อยู่ในประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้) และบริษัทฯไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดการข้อมูลดังกล่าว

7.2 ผู้ให้บริการของทางบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการของทางบริษัทฯ (รวมถึงตัวแทนและผู้รับเหมาต่าง ๆ) ซึ่งดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทฯเพื่อช่วยให้บริษัทฯจัดการและดำเนินธุรกิจและเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล และทำข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลนิรนามหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6 ข้างต้น ผู้ให้บริการเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back-office) และฝ่ายปฏิบัติการ (Front-end) หรือผู้ให้บริการเสริม ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หน่วยงานการตลาด ผู้ให้บริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ให้บริการติดต่อลูกค้า ผู้ให้บริการของบริษัทฯอาจติดต่อท่านในนามของบริษัทฯหรือดำเนินการในนามของบริษัทฯเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6 ข้างต้น

7.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและผู้รับมอบหมาย

ในกรณีที่จำเป็นบริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาของทางบริษัทฯ รวมถึงทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงิน และบริษัทรับประกันต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลภายนอกในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การรวมกิจการ การควบกิจการโดยการรวมสินทรัพย์ การปรับโครงสร้าง การขายทรัพย์สิน การจัดหาเงินทุน หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินทางธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด

7.4 รัฐบาลและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ หากบริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามใบแจ้ง หมายศาล หรือคำสั่งศาล

7.5 ผู้รับข้อมูลอื่น

บริษัทฯจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้:

ก)    ให้กับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google Analytics Inc. (ในขอบเขตที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกรวบรวม หรือไม่เปิดเผยตัวตน)

ข)    ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล และ / หรือ

ค)    ด้วยความยินยอมของท่านในการดำเนินการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

8. บริษัทฯถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศใดบ้าง

บุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและกลุ่มบริษัทของทางบริษัทฯ ทั้งหลายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่ดีพอ เช่น เขตเศรษฐกิจยุโรป   (“EEA”) ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฮ่องกงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้องด้วยมาตรการป้องกันที่ดีพอในระดับที่กำหนดโดยมาตรฐานของทางบริษัทฯเอง

เมื่อบริษัทฯจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและกลุ่มบริษัทของทางบริษัทฯ ทั้งหลายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือว่าไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกัน บริษัทฯจะมั่นใจได้ว่าจะมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างดีพอ โดยอาศัยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น การรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อกำหนดของสัญญาที่เป็นมาตรฐาน

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดการติดต่อในหัวข้อที่ 2)

9. บริษัทฯใช้เวลาเท่าไหร่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นซึ่งบริษัทฯได้ทำการรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วเสร็จ และเมื่อภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัทฯในการเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ได้สิ้นสุดลงตามที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อที่ 5

10. สิทธิของคุณคืออะไร?

หากเป็นไปตามข้อกำหนดบางประการ คุณมีสิทธิ์ที่จะ:
• ได้รับการยืนยันจากเราว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณหรือไม่ และในกรณีดังกล่าว ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
• การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง;
• การลบข้อมูลส่วนบุคคล;
• เพิกถอนความยินยอมสำหรับการสื่อสารการตลาดของคุณ (โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณภายใต้ “การตั้งค่าการตลาด” หรือใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครในการสื่อสารการตลาดของเรา); และ
• เพิกถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ของคุณ (โดยการปรับการตั้งค่าภายใต้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ)

ในการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (ดูส่วนที่ 2 สำหรับรายละเอียดการติดต่อ) หรือติดต่อกับทีมบริการลูกค้าของเรา

11. บริษัทฯดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯยังคงใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯจากการถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ หรือผิดกฎหมาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

12. บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯได้หรือไม่

บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยการแจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงที่นี่ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเข้ามาตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว