ออกเจ อย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ

 In Article, vegan

เทศกาลกินเจ เป็นช่วงเวลา 9 วัน 9 คืน (บางท่านกิน 10 วัน)  แห่งการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ สร้างบุญกุศล รักษาศีล  ด้วยการ งดกินเนื้อสัตว์   โดยทั่วไปหลังจากหยุดรับประทานอาหารเจแล้ว เราก็สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ    เนื่องจากการรับประทานเจในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 9 – 10 วัน มักไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารแต่อย่างใด มากนัก

หลังหมดช่วงเทศกาลกินเจ  เราควรเลือกกินอาหารให้ถูกวิธี เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัว และเกิดความสมดุลโดยเริ่มจากการ

  • ดื่มนม กินไข่ และปลาเป็นหลัก
  • พยายามอย่ากินอาหารรสจัดทันที
  • ค่อยๆปรับ การเริ่มกินเนื้อสัตว์  แต่กินในปริมาณที่น้อยๆ ก่อน
  • สำหรับ นม ปลา และไข่ กินในปริมาณที่เยอะได้ แล้วควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วย

ที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอด้วย เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้เร็วขึ้น
เพียงเท่านี้เราก็สามารถออก เจ ด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเต็ม 100% แล้วครับ

Recent Posts

Start typing and press Enter to search