“เด็ก” กับเทศกาลกินเจ

 In Article, vegan

เด็กเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารครบถ้วนเพื่อการเจริญเติบโต   ดังนั้นการรับประทานอาหารเจเป็นระยะเวลานาน   อาจทำให้เด็กได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุบางชนิด ได้แก่ วิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก สังกะสี เป็นต้น

ดังนั้นโดยทั่วไปจึงไม่แนะนำให้เด็กรับประทานอาหารเจเป็นระยะเวลานาน ในเด็กโดยเฉพาะเด็กทารกและเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ถ้าจำเป็นต้องรับประทานอาหารเจในเด็กควรปรึกษานักโภชนาการเพื่อวางแผนรับประทานอาหารและเสริมวิตามิน แร่ธาตุบางอย่างเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

หนึ่งในเรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ เทศกาลกินเจ นั่นก็คือการ กินเจ นั้น “เหมาะสำหรับทุกคน” ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ แถมถ้า กินเจ แบบไม่ถูกหลักอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีอีกด้วย   นักโภชนาการเตือน วัยที่ไม่เหมาะสมต่อการ กินเจ คือ เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี เนื่องจากเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต สมอง และร่างกายต้องได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ  เด็กๆ ไม่สามารถปรับตัวได้เหมือนกับผู้ใหญ่ หรืออาจให้กินได้แต่ต้องไม่เคร่งครัด ต้องให้กินนมและไข่ด้วย

สำหรับเด็กอายุ 6-13 ปี สามารถกินได้แต่ต้องไม่เคร่งครัด และต้องมั่นใจว่าเด็กได้รับ โปรตีน อย่างเพียงพอ กินนม และไข่ได้

ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไปสามารถกินได้ตามปกติ

สำหรับผู้สูงอายุ ถ้าอยาก กินเจ ก็ควรเน้นอาหารเจที่ย่อยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารบางกลุ่มเช่น แป้ง และควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการ กินเจ ด้วย

การ กินเจ ให้ได้สุขภาพที่แข็งแรงจำเป็นต้องกินอย่างถูกวิธี หลักการ กินเจ ให้ถูกวิธีก็คล้ายกับหลักการกินให้ถูกหลักโภชนาการ คือ กินให้ครบ 5 หมู่ เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร
เพียงเท่านี้ก็สามารถ กินเจ ได้อย่างสบายใจแล้วครับ

Recent Posts

Start typing and press Enter to search