บริษัท แลคตาซอย จำกัด
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวีดีโอ

“ โตมากับแลคตาซอย ”

ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 500,000 บาท
จำนวน 60 รางวัล

พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด

คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและถูกต้องตามกติกา
จะได้รับ เสื้อ T-Shirt  โตมากับแลคตาซอย Limited Edition ทุกคลิป 

การร่วมกิจกรรม

 • สร้างสรรค์คลิป ในหัวข้อ  “โตมากับแลคตาซอย” ในความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไร?
  ความยาวคลิปวีดีโอ 1 – 3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิคการผลิตสื่อ
  (อาทิ Film Production, 2D&3D Animation,  Motion Graphic, หรืออื่นๆ ความละเอียด Full HD เเนวนอน 1,920×1,080 pixels หรือเเนวตั้ง)
 • อัพโหลดผลงาน
  YouTube ของตัวเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ  ติดแฮชแท็ก  #โตมากับแลคตาซอย ( เพื่อลุ้นรางวัล Top 20)
  Facebook ของตัวเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ  ติดแฮชแท็ก  #โตมากับแลคตาซอย  ( เพื่อร่วมลุ้นรางวัล แลคตาซอยป็อป )
 • คัดลอกลิ้งค์ผลงาน  ส่งเพื่อร่วมเข้าประกวดได้ที่ปุ่ม >> ส่งผลงาน <<

รางวัลการประกวด

ระดับนักเรียน   รวมมูลค่า 250,000 บาท

( ระดับประถม , มัธยม , ปวช. )

 • โครงการประกวดคลิปวีดีโอ  จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
 • รางวัลคลิป แลคตาซอยป็อป*  จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 

ระดับนิสิต นักศึกษา  รวมมูลค่า 250,000 บาท

( ระดับ ปวส. , ปริญญาตรี  )

 • รางวัลโครงการประกวดคลิปวีดีโอ  จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
 • รางวัลคลิป แลคตาซอยป็อป*  จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 

ระยะเวลาการประกวด

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

ประกาศรางวัล วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

งานมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

เกณฑ์การตัดสิน

40% ประเด็นนำเสนอไอเดีย สอดคล้องกับแนวคิดของโจทย์ที่ได้รับอย่างกลมกลืน

30% การชวนติดตามของคลิปที่น่าสนใจ

30% เทคนิคในการนำเสนอผลงาน คุณภาพในการผลิต

 • ทีมงานนำคลิปทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน เพื่อคัดเลือกคลิปวีดีโอที่น่าสนใจ และตรงตามเป้าหมาย รวม 40 คลิป  โดยจะมีการเชิญทีมผู้จัดทำคลิปทั้ง 40 คลิป มารับรางวัล ที่บริษัท แลคตาซอย จำกัด (สำนักงานใหญ่บางนา)
 • ผลงานที่ถูกคัดเลือก ชนะเลิศ 40 คลิป เเละ แลคตาซอยป็อป 20 คลิป สามารถนำไปใช้เผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียและ สื่อประชาสัมพันธ์ของ บริษัท แลคตาซอย จำกัด พร้อมให้เครดิตผลงานของผู้จัดทำ
 • รางวัลแลคตาซอยป็อป  หมายถึง คลิปที่มีจำนวนการกดไลค์และแชร์สู่ระบบ Facebook ของผู้ส่งประกวด มากที่สุดลำดับที่ 1-10  ของแต่ละหมวด
  โดยทางแลคตาซอยจะ ตัดสินจากจำนวนคลิปที่มีจำนวนการกดไลค์มากที่สุด
 • การตัดสินจากคณะกรรมการ จาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด, สื่อมวลชน และผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยผลการตัดสินถือของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อสอบถาม
เงื่อนไขและหมายเหตุ

เงื่อนไขและหมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด
 • ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเอง กรณีที่มีเจ้าของร่วมหลายคน ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมทั้งหมด
 • กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และผู้เข้าร่วมประกวดต้อง เป็นนักเรียนนักศึกษา ตามระดับชั้นที่กำหนด โดยสามารถสมัครได้ทั้งเเบบบุคคล เเละ ทีม (ไม่เกิน 6 คน)  โดยไม่จำกัดจำนวนทีมผู้สมัครในเเต่ละสถาบัน
 • กิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook Instagram TikTok YouTube และโซเชียลมีเดียทุกชนิด และกิจกรรมจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลทั้งสิ้น 60 รางวัล ตลอดทั้งรายการกิจกรรม โดยทีมงานสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ร่วมกิจกรรมได้จริง หากผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดได้ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่าหนึ่งผลงาน สามารถได้มากกว่า 1 รางวัล จากผลการประกวด
 • ของรางวัลไม่สามารถโอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบกับคำสั่งที่ ท.ป. 101/2544
 • ผู้จัดกิจกรรมจะทำการส่งมอบของรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผล
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลเฉพาะผู้เข้าประกวดที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งลบผลงานที่ส่งเข้าประกวดเมื่อพบเห็นการทำผิดกติกา และผู้ร่วมกิจกรรมต้องลบทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ
 • ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 • ผู้เข้าร่วมประกวดรับรองว่าตนเองเป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยผู้เข้าร่วมประกวดรับรองว่าไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดท่านนั้นจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามและผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น
 • ผู้ได้รับรางวัลตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือผู้จัดกิจกรรมใช้และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ แก้ไข ดัดแปลงผลงานที่ได้รับรางวัลได้ เช่น เพิ่มตราสินค้า โลโก้ ชื่อเครื่องหมาย และรูปภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในผลงาน ในทุกรูปแบบผ่านสื่อ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล และไม่จำกัดระยะเวลาการใช้เผยแพร่
 • ผู้เข้าร่วมประกวดอนุญาตและยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมและบริษัทฯ ใช้เรื่องราว ภาพนิ่ง หรือวิดีโอ รวมถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวด ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา
 • ผู้เข้าร่วมประกวดรับทราบดีว่า หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดเกิดข้อพิพาทต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมประกวดที่ส่งผลงานนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากผลงานนั้น
 • ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลอื่นใด ในการพยายามหรือการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการกระทำที่อาจเข้าข่ายการผิดกฏหมายใดๆ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว www.lactasoy.com/shop/privacy-policy โดยผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เก็บ รวบรวมใช้ โอน เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพไม่ว่าภาพนิ่งและเคลื่อนไหว เสียง บัญชีโซเชียลมีเดีย หรือข้อมูลที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมและส่งมอบของรางวัล รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลข้างต้นประชาสัมพันธ์ โฆษณา และการทำกิจกรรมทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียน ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอปพลิเคชันหรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาจากบริษัทฯ
 • พนักงานและครอบครัว บริษัท แลคตาซอย จำกัด  รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

รวมโฆษณาย้อนวันวาน… #โตมากับแลคตาซอย

www.youtube.com/@lactasoys

Start typing and press Enter to search