อิ่มเจ อิ่มใจ ให้ชีวิต

 In Activity

lactasoy_j_festival1

      เทศกาลกินเจในประเทศไทย  เป็นช่วงเวลาที่เราจะละเว้นการฆ่าและรับประทานเนื้อสัตว์  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นสักการะแก่พระพุทธเจ้าและมหาโพธิสัตว์กวนอิม  โดยก่อนถึงเทศกาลกินเจ คนส่วนมากจะนิยมล้างท้องก่อนกิน 1 วัน เพื่อชะล้างเนื้อสัตว์ หรืออาหารคาวต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย เผื่อให้ร่างกายสะอาด พร้อมถือศีลกินเจ…

การปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลกินเจ

  • งดรับประทานเนื้อสัตว์ นม เนย หรือน้ำมันที่มาจากสัตว์
  • งดรับประทานอาหารรสจัด เปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวาน
  • งดผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ รวมทั้งเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน
  • รักษาศีล 5 ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
  • ทำบุญ ทำทาน

     ถ้าพูดถึงการทำบุญ ทำทาน ที่คนไทยนิยมทำในช่วงเทศกาลกินเจ นอกจากถือศีลทำบุญแล้ว “ การไถ่ชีวิตโค กระบือ ”  ก็เป็นอีกหนึ่งการทำบุญที่นิยมทำกัน การไถ่ชีวิตโค กระบือ ก็คือการที่ซื้อชีวิตโค กระบือ ที่กำลังจะถูกส่งไปฆ่ายังโรงฆ่าสัตว์ ให้สัตว์เหล่านั้นได้เป็นอิสระและมีชีวิตอยู่รอดต่อไป

     อานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโค กระบือ ทำให้ได้บุญใหญ่ กุศลแรง เหมือนเป็นการต่ออายุของผู้ที่ทำบุญ ส่งผลให้มีอายุที่ยืนยาว ปราศจากทุกข์ โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเรื่องที่คับแค้นใจ สบายใจจะคลี่คลายลงได้

    ไถ่ชีวิตโคเเล้ว หลายคนคงสงสัยว่า โคไปไหนต่อ…

     สำหรับโคที่นำมาไถ่ชีวิตนั้น…จะเป็นโคที่สมบูรณ์แข็งแรง…
เหมาะกับการเป็นพ่อเเม่พันธ์  เพื่อนำไปเลี้ยงต่อเพื่อเพาะพันธ์หรือทำเกษตรกรรม
โดยที่ทางมูลนิธิได้คัดเลือกเเละไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์

ในการมอบโคที่ได้ทำการไถ่ชีวิตมานี้
จะนำมอบให้เเก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติ
พร้อมเลี้ยงดูเเละเหมาะสมที่สุด
โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากณะกรรมการของทางมูลนิธิ ที่เหมาะสมเเละโปร่งใส

    สำหรับเกษตรกรที่ได้รับพิจารณายืมโคนั้น  ทางมูลนิธิจะมีสัญญายืมโค
เพื่อการใช้ในการประกอบอาชีพ  ทำเกษตรกรรม หรือ นำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธ์ต่อ
โดยมีการลงทะเบียนโคกับผู้รับ
มีการติดตามโคที่ได้บริจาคให้กับเกษตรกรเป็นระยะๆ
จึงมั่นใจได้ว่า เกษตรกรได้นำโคไปใช้งานจริง โดยมีเงื่อนไขในการยืมตั้งเเต่ต้นเเล้วว่า

ห้ามนำไปขาย ฆ่า หรือมอบให้ผู้อื่น…

จึงทำให้มั่นใจได้ว่า โคที่เราทำการไถ่ชีวิตมานั้น
จะมีชีวิตรอดจากการทารุณใดๆทั้งสิ้น… เเละเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างเเท้จริง

ที่มาของโครงการ

    เนื่องด้วยในเทศการกินเจ  เป็นเทศกาลของการละเว้นกินเนื้อสัตว์และเป็นเทศกาลของ
การทำบุญจึงมีความประสงค์ต้องการจัดทำโครงการ ” 
ให้ชีวิต จิตเป็นสุข ” ขึ้น
เพื่อสนับสนุนให้บริโภคอาหารเจลดการทานเนื้อเพื่อลดการสูญเสียชีวิตของสัตว์
จากการบริโภคเนื้อของมนุษย์…

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-การละเว้นกินเนื้อสัตว์
เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโคไว้ใช้งานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
-เพื่ออนุรักษ์โคไทยมิให้สูญพันธ์ุ

ข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล >> Click <<

มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ เป็นมูลนิธิที่ช่วยชีวิตโค-กระบือ ให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์กว่าหกพันชีวิต  นี่คือธารน้ำใจที่หลั่งไหลเข้าสู่มูลนิธิฯ ทำให้เกษตรกรพ้นจากความทุกข์ร้อนได้ระดับหนึ่ง และเหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือ  การเป็น”ผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่ คือ การชักชวนมนุษย์สำนึกในชีวิตที่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมแต่ชาติปางก่อน ด้วยการใช้แรงงานมิใช่เกิดมาเพื่อ “ถูกฆ่า” อันเป็นกงกรรมกงเกวียน ที่หมุนเวียนไม่รู้จบ…

Start typing and press Enter to search