ดื่มแลคตาซอย กล่องใหม่ อร่อยให้โชค

 In Activity, Campaign

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
1. ซื้อแลคตาซอย แลคตาซอย รสใด ชนิดใด ขนาดใดก็ได้ จำนวน 1ชิ้น ขึ้นไป ต่อ 1ใบเสร็จรับเงินที่ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป เช่น บิ๊กซี, โลตัส, แมคโคร, ท้อปส์, เดอะมอลล์, ฟู้ดส์แลนด์, แม็กซ์แวลู, เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมมิลี่มาร์ท, ลอว์สัน, 108ช็อป,ซีเจมาร์ท, จิฟฟี่ หรือร้านค้าอื่นๆทั่วไป ที่มีใบเสร็จรับเงิน
2. เขียนชื่อและนามสกุลลงบนใบเสร็จ แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาลงทะเบียนที่ www.lactasoy.com โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อร่วมกิจกรรม เพศ/ ชื่อ/ สกุล/เบอร์โทร/ วันเดือนปีเกิด/จังหวัด ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีในการสุ่มจับรางวัล โดย 1 ใบเสร็จรับเงินจะมีค่าเท่ากับ 1สิทธิ์ ในการจับรางวัล (ผู้โชคดีต้องเก็บใบเสร็จหรือภาพถ่ายใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล)
รางวัลสำหรับการจับรางวัล รวม 10 ครั้ง
• 1. สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 200 รางวัล รางวัลละ 4,986.28 บาท มูลค่ารวม 997,255.00 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 6/3/2562)
• 2. เพาเวอร์แบงค์ ความจุ 10,400 mAh จำนวน 1,000 รางวัล รางวัลละ 235. 40 บาท มูลค่ารวม 235,400.00 บาท
• 3. บัตรภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 1,000 รางวัล รางวัลละ 120 บาท มูลค่ารวม 240,000.00 บาท
• 4. เสื้อยืด ดื่มนมถั่วเหลือง ดื่มเเลคตาซอย จำนวน 3,400 รางวัล รางวัลละ 64.20 บาท มูลค่ารวม 218,280.00 บาท
• 5. นมถั่วเหลืองดื่มเเลคตาซอย ขนาด 250ml รางวัลละ 3 ลัง จำนวน 3,200 รางวัล รางวัลละ 817.44 บาท มูลค่ารวม 2,615,808.00 บาท
รวม 8,800 รางวัล มูลค่าของรางวัลทั้งหมด 4,306,743.00 บาท
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง 27 มิถุนายน 2562
รอบการจับรางวัล 10 สัปดาห์
รอบที่ 1 จับรางวัลวันที่ 26 เมษายน 2562
รอบที่ 2 จับรางวัลวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 3 จับรางวัลวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 4 จับรางวัลวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 5 จับรางวัลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 6 จับรางวัลวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 7 จับรางวัลวันที่ 7 มิถุนายน 2562
รอบที่ 8 จับรางวัลวันที่ 14 มิถุนายน 2562
รอบที่ 9 จับรางวัลวันที่ 21 มิถุนายน 2562
รอบที่ 10 จับรางวัลวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลาจับรางวัล 14.00 น.
หมายเหตุ : ในการจับรางวัลรอบต่อไปจะไม่มีการนำชิ้นส่วนคูปองจากรอบที่แล้วมารวมเพื่อจับรางวัล
รางวัลในการจับฉลากในแต่ละสัปดาห์ ( 10 สัปดาห์ )
• 1. สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล
• 2. เพาเวอร์แบงค์ ความจุ 10,400 mAh จำนวน 100 รางวัล
• 3. บัตรภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 100 รางวัล
• 4. เสื้อยืด ดื่มนมถั่วเหลือง ดื่มเเลคตาซอย จำนวน 340 รางวัล
• 5. นมถั่วเหลืองดื่มเเลคตาซอย ขนาด 250 ml รางวัลละ 3 ลัง จำนวน 320 รางวัล
สถานที่จับรางวัล
บริษัท แลคตาซอย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3532 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
การประกาศผลผู้โชคดี :
ทางบริษัท แลคตาซอย จำกัด จะประกาศผลผู้โชคดีผ่านช่อง www.lactasoy.com , Facebook Lactasoyclub , และไลน์แอท @lactasoyclub ในเวลา 14:00 ของวันถัดไป
การรับของรางวัล :
1. ผู้โชคดีจะต้องแสดงบัตรประชาชน และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมสำเนารับรองพร้อมชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ให้กับบริษัท
2. สถานที่รับของรางวัล
• 2.1 รางวัลทองคำ 1 สลึง ผู้เป็นผู้โชคดีทุกท่าน ต้องติดต่อรับของรางวัลที่ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3532 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 เท่านั้น ในเวลา10:00- 17:00 จันทร์ ถึง ศุกร์ หมายเลขติดต่อรับรางวัล 082-456-7744
• 2.2 รางวัลนมถั่วเหลืองแลคตาซอย สำหรับผู้โชคดีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล ติดต่อรับของรางวัลได้ที่บริษัท แลคตาซอย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่3532 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 ในเวลา10:00- 17:00 จันทร์ ถึง ศุกร์ หมายเลขติดต่อรับรางวัล 082-456-7744
• 2.3 รางวัลนมถั่วเหลืองแลคตาซอย สำหรับผู้โชคดีที่อาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมลฑล ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ คลังกระจายสินค้าประจำจังหวัด ในเวลา 10:00- 17:00 จันทร์ ถึง ศุกร์ หมายเลขติดต่อรับรางวัล 082-456-7744
• 2.4 รางวัล Power Bank, ตั๋วชมภาพยนตร์เมเจอร์ และ เสื้อยืดแลคตาซอย จะจัดส่งไปตามที่อยู่ตามที่ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์
ใบอนุญาตเลขที่ 702-711/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 082-456-7744
Recent Posts

Start typing and press Enter to search