1. แอดไลน์ @LactasoyLucky
ลงทะเบียนให้ครบถ้วน

2. กด สะสมคะเเนน
ถ่ายรูปใบเสร็จ  เขียน ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
> เลือกสถานที่ซื้อ > กรอกเลขที่ใบเสร็จ
กด >> ถัดไป

3. กด เลือกผลิตภัณฑ์ แลคตาซอย ตามใบเสร็จที่ซื้อ
กด >> ถัดไป

4. ตรวจสอบรายละเอียด ให้ถูกต้องอีกครั้ง
กด >> ส่ง

5. ระบบจะขึ้นว่า
“ ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยเเล้ว ”
เพียงเท่านี้ ก็รอรับคะเเนน “ เติมความสุข “ ได้เลย

Start typing and press Enter to search