เเลคตาซอยรักษ์ไทย

 In Promotion

โครงการ แลคตาซอย รักษ์ไทย

เสื้อลายครามตัวนี้ ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติและใช้กรรมวิธีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อคุณ 


“แลคตาซอยรักษ์ไทย”
ยินดีและภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชน

ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพและรู้สึกถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
และยังตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอีกด้วย
ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกซื้อ Gift Set “แลคตาซอย รักษ์ไทย”


” แลคตาซอย “

นำเสนอสีสัน ความสวยงามของสีน้ำเงิน ฟ้าและขาวที่ผสมสานกันอย่างลงตัว
รู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้ส่วมใส่
ผ้ามัดย้อมลายครามผลิตจากธรรมชาติ แต่ละขั้นตอนในการทำครามเพื่อนำมาเป็นสีย้อมผ้า
ช่วยในการลดปัญหามลภาวะที่ส่งผล กระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด
เเละเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้…

“ คราม ”

เป็นอีกทางเลือกในการย้อมสีผ้าที่มีมานานหลายร้อยปี
ส่งต่อรุ่นสู่รุน ความสวยจากธรรมชาติและไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม
จากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
กลายเป็นความสวยงามที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
สนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพและหันมาให้ความสำคัญ
เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น…

“ กว่าจะได้เสื้อลายครามหนึ่งตัว ”

เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความชำนาญของช่างย้อม
เพราะกว่าจะได้ออกมาเป็นครามที่เอาไปย้อมผ้านั้น 
ต้องมีความรู้ และเข้าใจ
ในกระบวนการอย่างดีทุกขั้นตอน  การหมักคราม ส่วนผสม เวลา อุณหภูมิ  ความชื้น
และความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารที่เกี่ยวข้องและทักษะในการทำ
ล้วนสำคัญต่อคุณภาพของสีและผ้าย้อมคราม  โดยช่างย้อมต้องช่างสังเกต
เข้าใจ ยอมรับ เคารพ และศรัทธา ในธรรมชาติของคราม
เพื่อให้ได้สีครามที่มีลวดลายติดทน ซักแล้วสีไม่ตก มีสีสันที่สวยงาม…  

Recent Posts

Start typing and press Enter to search