แลคตาซอย 5 บาท ส่งความสุข

 In Activity

ชวนทุกคนมาแชร์  MV
“ เเลคตาซอย 5 บาท ส่งความสุข ”
กับ 3 Challenge 

ลุ้นของรางวัล กันเเบบง๊าย ง่าย !!!

Challenge 1 

แคปฉากที่คุณชอบ มาบอกเราหน่อย  พร้อมบอกเหตุผลโดนๆ ที่คุณชอบ

Challenge 2 (รอติดตาม)
เเคปกล่องเเลคตาซอย !  ช่วยฟังหน่อย มีคำว่า ซอย กี่คำ?
Challenge 3 (รอติดตาม)
เเคปท่าเเลคตาซอย 5 บาท !  ของศิลปินที่คุณชื่นชอบ

กติกาง่ายๆ

 1. แค่แชร์ MV เพลง “ เเลคตาซอย 5 บาท ส่งความสุข ”
  จากลิงก์นี้ >>
  https://bit.ly/2NQrPxF
  ที่หน้าWall ของคุณเอง หรือส่งให้เพื่อน พี่ ป้า น้า อา ได้หมดเล้ยยย ( ตั้งค่าสาธารณะเท่านั้น)

 2. แชร์ แล้ว แคปหน้าจอ
  ทำตามกติกาเเต่ละ Challenge
  คอมเม้นต์ไว้ที่ใต้โพสต์กิจกรรม

 3. รอลุ้นเป็นผู้โชคดี

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่  26 มี.ค. 64  –  30 เม.ย. 64

ทั้งนี้รอบของการร่วมสนุกแบ่งเป็น  Challenge เป็น  3 รอบ

และจะประกาศกติกาเเละผลรางวัลทาง FB : LactasoyClub

Challenge 1 เริ่ม 26 มี.ค. 64 – 6 เม.ย. 64  

ประกาศผล 9 เม.ย. 2564 เวลา 13.00 น. 

ของรางวัล จำนวน 10 รางวัล  Gift Set Lactasoy Tote Bag และ บัตรโลตัส 1,000 บาท 

(มูลค่ารางวัลละ 1,100 บาท) 

 

Challenge 2 เริ่ม 7 เม.ย. 64 – 18  เม.ย. 64  

ประกาศผล 21 เม.ย. 2564 เวลา 13.00 น. 

ของรางวัล จำนวน 10 รางวัล   Gift Set T-Shirt Lactasoy เคียงข้างกัน และ บัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาท 

(มูลค่ารางวัลละ 1,100 บาท)

 

Challenge 3 เริ่ม 19 เม.ย. 64  – 30 เม.ย. 64  

ประกาศผล 4 เม.ย.  2564 เวลา 13.00 น. 

ของรางวัล จำนวน 10 รางวัล   Gift Set Lactasoy Tote Bag และ บัตรบิ๊กซี 1,000 บาท 

(มูลค่ารางวัลละ 1,100 บาท)

 

มูลค่าของรางวัลร่วมกว่า 33,00 บาท

 1. บัญชีผู้ใช้งาน Facebook 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิ์ที่ได้รับรางวัลเดียว ร่วมถึง สงวนสิทธิ์ 1 รางวัลสำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่อยู่ แต่ละรอบของการจัดกิจกรรม เท่านั้น
 2. ในการคัดผู้โชคดีเเต่ละรอบ เจ้าหน้าที่ จะพิจารณาจากการร่วมกิจกรรม ความถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันรับรางวัลภายใน 3 วันหลังจากได้รับการติดต่อ หากไม่ยืนยันรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลบคำบรรยาย และ/หรือ คำตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมือง รวมถึงคำตอบที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. พนักงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 8. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมรายการทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของจัดกิจกรรมๆนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 9. ผู้ร่วมรายการและผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหายหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
 10. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือว่า เป็นการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของผู้ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายการ ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมเพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำรูปถ่ายและชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ได้รับรางวัล และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ รูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
 11. คำตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี
 12. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม m.me/LactasoyClub
 14. กำหนดการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลที่ทำถูกต้องตามกติกา
Recent Posts

Start typing and press Enter to search