แลคตาซอย เผยกลยุทธ์คว้าเบอร์ 1 นมถั่วเหลืองในใจผู้บริโภค

 In News

ความสำเร็จจากการสร้างกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาดของ แลคตาซอย ในช่วงที่ผ่านมา คงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในมิติของการยอมรับจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งวิธีการในการสร้างแบรนด์บนพื้นฐานความจริงใจ นำเสนอสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม ยังเป็นอีกจุดสำคัญที่ทำให้แบรนด์ แลคตาซอย ประสบความสำเร็จเสมอมา

แต่สิ่งที่สะท้อนความสำเร็จได้ชัดเจนที่สุดก็คือเสียงจากผู้บริโภค เสียงจากลูกค้าที่เชื่อมั่นและไว้วางใจ กับการคว้า รางวัล  No. 1 Brand Thailand 2016-2017 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองยอดนิยมอันดับ 1 ในไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศมากที่สุด ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

คุณพรรวนา มหาทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้แลคตาซอยก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่ครองอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคและครองส่วนแบ่งทางการตลาดนมถั่วเหลืองในประเทศไทยถึง 55% นั้น ส่วนสำคัญเกิดจากความมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่มีประโยชน์ รสชาติหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการในลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม”

นอกจากนี้เรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ แลคตาซอยให้ความสำคัญ การพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้เต็มทุกพื้นที่ในประเทศไทย รวมถึงขยายระบบโลจิสติกส์ที่จังหวัดปทุมธานีและขอนแก่นอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้สามารถเจาะเข้าถึงผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากที่สุด โดยตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตไว้ที่ 10-12%  หรือมีมูลค่าเพิ่มจาก 10,200 ล้านบาท เป็นประมาณ  11,000-11,500  ล้านบาท ในปี 2560

คุณพรรวนา ยังอธิบายในส่วนของสถานการณ์ในตลาดนมถั่วเหลืองต่อไปอีกว่า ภาพรวมตลาดนมถั่วเหลืองในประเทศไทยปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 18,000 ล้านบาท โดยแลคตาซอย มีส่วนแบ่งทางการตลาด 55% คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปี 2558

“ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาตลาดนมถั่วเหลือง ปรับตัวดีขึ้นมาก ทำให้ยอดขายของแลคตาซอยปรับตัวขึ้นกว่า 20%  จึงมั่นใจว่าในปีนี้จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยได้ลงทุนขยายกำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับอัตราการเติบโตที่ตั้งไว้ และคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าได้มากกว่าเดิม 25-30% จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตปีละ 2,400 ล้านกล่อง จะเพิ่มเป็น 3,000 ล้านกล่อง ภายในปลายปี 2561”

จากเป้าหมายการเติบโตและการลงทุนขยายกำลังผลิต ทำให้แลคตาซอยต้องวางกลยุทธ์ให้แผนที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าที่วางไว้  โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าในขนาดบรรจุ 500 มล. สื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับขนาดบรรจุที่มีความหลากหลาย แทนการเพิ่มรสชาติ สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ นอกจากร้านค้าทั่วไปแล้ว ยังขยายไปยังร้านอาหารโดยเฉพาะในต่างจังหวัด รวมถึงการเตรียมแผนที่จะทำแพ็ค 3 กล่องเพื่อเจาะช่องทางโมเดิร์นเทรด

สำหรับสินค้าในขนาดบรรจุ 500 มล. แลคตาซอยตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้เติบโต เพิ่มขึ้นเป็น 15-20 % จากเดิมที่มียอดขาย 10% เมื่อเทียบกับยอดขายโดยรวม

โดยในปีนี้แลคตาซอยตั้งงบการตลาดและโฆษณาไว้ 400 ล้านบาท เน้นการใช้งบโฆษณากระจายไปทุกสื่อ ทั้งสื่อทีวี สื่อดิจิทัล รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดแบบ 360 องศา เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับขนาดบรรจุ 500 มล.

นอกจากการทำตลาดในประเทศแล้ว แลคตาซอยยังเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศไปพร้อมๆ กันโดยวางแผนพัฒนาระบบการขายและการขนส่งที่ชัดเจน เน้นการพัฒนาตลาดที่มีความแข็งแกร่งอยู่เดิม เช่น พม่า ลาว เขมร ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากทำได้ตามแผนที่วางไว้จะส่งผลให้แลคตาซอยสามารถผลักดันการส่งออกให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ตามเป้าหมาย

ความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นการสอดประสานกันของกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในส่วนของตัวสินค้าที่มีความหลากหลาย ราคาที่คุ้มค่าเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เเข็งแกร่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกรูปแบบ สุดท้ายเรื่องการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดที่ชัดเจนแสดงถึงตัวตนของแบรนด์อยู่สม่ำเสมอ

ทั้งหมดจึงเป็นเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคกลับมายังแบรนด์ในรูปของรางวัล No. 1 Brand Thailand 2016-2017 นั่นเอง

Recent Posts

Start typing and press Enter to search